Tin tức
trang chủ / Tin tức / Bảng giá mooc xương CIMC 2022 , giá xe mooc sàn CIMC 2022

Bảng giá mooc xương CIMC 2022 , giá xe mooc sàn CIMC 2022

21/12/2020
26
0
Bảng giá mooc xương CIMC 2022 , giá xe mooc sàn CIMC 2022

Bảng giá mooc xương CIMC 2022 , giá xe mooc sàn CIMC 2022 mới nhất 

Bảng giá mooc 1/2022

Tên moocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet248000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20308000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5303000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5313000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20318000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5308000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20343000000màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20373000000màu xanh

Bảng giá mooc 2021

Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet228.000.000 vnđmàu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20288.000.000 vnđmàu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5283.000.000 vnđmàu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5293.000.000 vnđmàu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20298.000.000 vnđmàu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5288.000.000 vnđmàu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20323.000.000 vnđmàu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20353.000.000 vnđmàu xanh
Bình luận
Anh Chị